WWW.ZS-2.PL oficjalna strona ZESPO艁U SZK脫艁 NR 2 w Golubiu-Dobrzyniu -> Technikum Informatyczne - Technikum Organizacji Reklamy - Technikum Rolnicze - Technikum Ekonomiczne - Technikum Architektury Krajobrazu - Zasadnicza Szko艂a Zawodowa - Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce dla Doros艂ych - Zawodowe Kursy Kwalifikacyjne - WWW.CKZU.EU
Strona g艂贸wna >> Rada Rodzic贸w
Rada Rodzic贸w Drukuj Email


Konto Rady Rodzic贸w

Wp艂aty na "komitet rodzicelski" mo偶na dokona膰 w sekretariace szko艂y lub bezpo艣rednio na konto

06 2030 0045 1110 0000 0173 9110

 


Sk艂ad Rady Rodzic贸w

PREZYDIUM

Przewodnicz膮cy:

Iwona Pawlicka
Zast臋pca:                                                                                         Sekretarz:
Agnieszka Chmielewska                            Sylwia S艂awkowska

 
KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicz膮cy:                                                                                          Cz艂onek:
Bo偶ena Rutkowska                                       Anna Jurkiewicz
 


Regulamin Rady Rodzic贸w

I. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie o艣wiaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) z p贸藕niejszymi zmianami.

 

II. Postanowienia og贸lne

  1. Rada Rodzic贸w jest samorz膮dnym przedstawicielem rodzic贸w i opiekun贸w m艂odzie偶y ucz臋szczaj膮cej do szko艂y.
  2. Wsp贸艂dzia艂a z dyrektorem, rada pedagogiczn膮, samorz膮dem uczniowskim i innymi organizacjami, instytucjami realizuj膮cymi zadania szko艂y.
  3. Rada Rodzic贸w i jej organy przedstawiaj膮 dyrektorowi i wychowawcom klas oraz organowi bezpo艣rednio nadzoruj膮cemu szko艂臋 opini臋 w istotnych sprawach szko艂y dotycz膮cych organizacji kszta艂cenia i wychowania.
  4. TEKST JEDNOLITY

 
 

Planowane  wywiad贸wki w roku szkolnym 2016/2017

 
 

L.p.

Termin

Zagadnienie

1.

2 wrze艣nia

Organizacyjne dla klas pierwszych

2.

7 wrze艣nia

Organizacyjne dla pozosta艂ych klas

3.

30 wrze艣nia

Informacyjne dla klas maturalnych z dyrektorem

4.

7 grudnia

Planowane oceny semestralne

5.

13 stycznia

Podsumowanie I semestru

6.

22 marca

Konsultacje, planowane oceny klas maturalnych

7.

24 maja

Planowane oceny ko艅cowe

 

 

 
 

Polityka prywatnoṡci i pliki cookies

>>> TURNIEJ WARCABOWY >>> PYTANIE MIESI膭CA >>> 艢wi膮teczne 偶yczenia ze S艂owacji